Etape pentru înscriere la școală

 • interviu cu părinții și vizitarea școlii;
 • interviu cu copilul și consultarea fișei de observații psiho pedagogice de la grădinița frecventată;
 • concluziile se transmit în urma interviului, telefonic sau prin email;
 • perfectarea dosarului de înscriere;
 • înregistrarea online în evidența națională;

Înscrierile se realizează doar în limita celor 16 locuri disponibile;
Înscrierea la Școala Primară Lorelay se realizează doar în urma interviului la care participă directorul instituției, copilul ce urmează a fi înscris și părinții.

Perioade de înscriere

• În funcție de numărul de locuri rămase libere, înscrierea elevilor se realizează cu programare prealabilă.
• Recomandăm începerea demersurilor cu un an înainte.

Documente necesare

A. Înscriere la școală

 1. Cerere de înscriere (de la secretariat);
 2. Contractul educaţional (de la secretariat);
 3. Fişa medicală :
  – listă vaccinări;
  – aviz de intrare în colectivitate eliberat de medicul de familie;
 4.  Copie certificat de naştere copil;
 5. Copii cărţi de identitate părinţi;
 6. Fotografie tip paşaport copil;
 7. Fișa de observații psiho-pedagogică de la grădiniță (la înscrierea în clasa pregătitoare);

B. Transferului de la altă școală

 1. Acordul de transfer, cu semnătura, parafa si număr de intregistrare mai întâi de la Școala Lorelay apoi de la școala de unde provine elevul ;
 2. Copie după foaia matricolă (dacă este cazul);
 3. Caracterizarea psiho-pedagogică a elevului;
 4. Documente necesare inscrierii conf. alin . A ;

Documentele sunt necesare indiferent dacă înscrierea se realizează de/la școli de stat sau private.

CONTACT

Ne puteți contacta la numărul de telefon 0753.117.348 sau completând formularul de mai jos.